KP-1529 ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไร ให้ได้คะแนน ถาม-ตอบ อาญา แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด

380฿

คำอธิบาย

KP-1529   ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไร ให้ได้คะแนน ถาม-ตอบ อาญา แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด

 

พิมพ์เมื่อ: สิงหาคม 2559
จำนวน: หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 380 บาท
จัดทำโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์