KP-1525 กฏหมายอาญาพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2559)

320฿

คำอธิบาย

KP-1525  กฏหมายอาญาพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2559)

 

วกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
ความผิดเกี่ยวกับการค้า
ความผิดเกี่ยวกับเพศ
ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย
ทำให้แท้งลูก
ความผิดต่อเสรีภาพ
จับคนไปเรียกค่าไถ่
พรากผู้เยาว์
หมิ่นประมาท
ลักทรัพย์
วิ่งราวทรัพย์
กรรโชก
ชิงทรัพย์
ปล้นทรัพย์
ฉ้อโกง
ฉ้อโกงประชาชน
ฉ้อโกงแรงงาน
ฉ้อโกงค่าอาหารฯ
โกงเจ้าหนี้
ยักยอก
รับของโจร
ทำให้เสียทรัพย์
บุกรุก
ลหุโทษ

ราคา 320 บาท

จัดทำโดย Jurisprudence Group