สรุป THA1003 (TH 103) การเตรียมตัวเพื่อการพูดและการเขียน

60฿

คำอธิบาย

สรุป   THA1003 (TH 103) การเตรียมตัวเพื่อการพูดและการเขียน

 

พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2559
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/59

เฉลยข้อสอบ 5 ภาคล่าสุด 1/59 2/58 1/58 ฯลฯ

ข้อสอบปรนัยมีทั้งหมด 120 ข้อ

อธิบายคำตอบโดยละเอียดเข้าใจง่าย

ราคา 60 บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์