รวมแนวข้อสอบ1200ข้อ นายร้อย ตำรวจสายป้องกันปราบปราม เล่ม 2

230฿

คำอธิบาย

รวมแนวข้อสอบ1200ข้อ นายร้อย ตำรวจสายป้องกันปราบปราม เล่ม 2

พิมพ์เมื่อ: เมษายน 2560
จำนวน: 262 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 230 บาท
จัดทำโดย ทีมงานเกียรตินิยม