SP-289 สรุป+เก็งข้อสอบ กองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานการเงิน ก+ข วุฒิป.ตรี ล่าสุด

280฿

คำอธิบาย

SP-289 สรุป+เก็งข้อสอบ กองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานการเงิน ก+ข วุฒิป.ตรี ล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติกองบัญชาการกองทัพไทย
– วิสัยทัศน์กองบัญชาการกองทัพไทย
– แนวข้อสอบ วิชา ความถนัด
– เฉลยคำตอบ
– ความสัมพันธ์จากรูปภาพ
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์
– เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
– แนวข้อสอบ วิชา ภาษาอังกฤษ
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ วิชา ภาษาอังกฤษ
– เฉลยคำตอบ
– รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– ความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– อาเซียน : ASEAN
– แนวข้อสอบ อาเซียน : ประชาคมอาเซียน
– เฉลยคำตอบ
– ข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ บัญชีเบื้องต้น
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบัญชีการเงิน ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบัญชีการเงิน ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบ การบัญชีขั้นสูง
– ภาษีและอากร
– แนวข้อสอบ การบัญชี ภาษีอากร
– ความรู้ด้านเศรษฐกิจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ เศรษฐศาสตร์
– เฉลยคำตอบ

 

ราคา 280 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY