Sale!

SP-226 คู่มือสอบเข้า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่ง นักวิชาการ พัฒนาฝีมือแรงงาน วุฒิป.ตรี ก+ข สรุปเนื้อหาข้อสอบล่าสุด

250฿ 238฿

คำอธิบาย

SP-226 คู่มือสอบเข้า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่ง นักวิชาการ พัฒนาฝีมือแรงงาน วุฒิป.ตรี ก+ข สรุปเนื้อหาข้อสอบล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
– ภารกิจหน้าที่
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน พ.ศ.2554
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
– แนวข้อสอบ/ ตัวอย่างข้อสอบการเมือง การปกครอง ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
– ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนฯ 11 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
– เฉลยคำตอบ
– พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
– แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2555-2559
– บทบาทและสถานภาพของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
– บทวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและทิศทางองค์กร
– แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2555-2559
– ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
– โปรแกรมประมวลผลคำ
– การพิมพ์สัมผัส
– การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word
– การใช้อินเทอร์เน็ตและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY