เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ นักเรียนไปรษณีย์ เตรียมสอบโรงเรียนไปรษณีย์ไทย 59

179฿

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ นักเรียนไปรษณีย์ เตรียมสอบโรงเรียนไปรษณีย์ไทย 59

สารบัญ

ส่วนที่ 1
– ประวัติกิจการไปรษณีย์ไทย
– พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477
– พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519
– พระราชกฤษฎีกา กำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด 2546
– กฎกระทรวง กำหนดอัตราไปรษณีฯ พ.ศ. 2477
– แนวข้อสอบในส่วน 1

ส่วนที่ 2
• คณิตศาสตร์
สรุปวิธีคิดแก้โจทย์
ตัวอย่างแนวข้อสอบ
• ภาษาไทย
ตัวอย่างแนวข้อสอบ
เจาะแนวข้อสอบ
• ภาษาอังกฤษ
รวมแนวข้อสอบ Reading
สรุปรวมประเด็นสำคัญ
• ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างแนวข้อสอบ
เจาะแนวข้อสอบ word excel power point
เจาะแนวข้อสอบ การเขียนและการใช้ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
สรุปประเด็นสำคัญ
• ทดสอบทัศนคติ

 

ราคา 179 บาท
จัดทำโดย SHEET FOR G