รวมข้อสอบ 500 ข้อ โรงเรียนการไปรษณีย์ อธิบายคำเฉลยละเอียดทุกข้อ ประจำปีการศึกษา 2559

170฿

คำอธิบาย

รวมข้อสอบ 500 ข้อ โรงเรียนการไปรษณีย์ อธิบายคำเฉลยละเอียดทุกข้อ ประจำปีการศึกษา 2559

สารบัญ

ประกาศ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่องรับสมัครบุคคล
รวมข้อสอบ 500 ข้อโรงเรียนการไปรษณีย์ประจำปีการศึกษา 2559
ส่วนที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์
ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย
ส่วนที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ
ส่วนที่ 4 วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ส่วนที่ 5 วิชาการทดสอบทัศนคติ

 

ราคา 170 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ