SP-170 เนื้อหา+ข้อสอบ นักเรียนไปรษณีย์ เล่มเดียวครบ

250฿

คำอธิบาย

SP-170 เนื้อหา+ข้อสอบ นักเรียนไปรษณีย์ เล่มเดียวครบ

สารบัญ

กิจการไปรษณีย์ไทย
-ประวัติกิจการไปรณีย์ไทย
-วิสัยทัศน์และภารกิจ

คณิตศาสตร์
-ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
-ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

ภาษาไทย
-ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย
-ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
-ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
-ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ
-ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
-ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
-ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
-ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
-ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
-ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
-ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
-ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
-ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้การใช้คอมพิวเตอร์

ทดสอบทัศนคติ
-แบบทดสอบเพื่อค้นหาบุคลิกภาพ
-แบบทดสอบเพื่อประเมินตนเอง
-แบบวิเคราะห์จุดยืนแห่งชีวิต
-แบบทดสอบว่าคุณเป็นคนมีความผ่อนคลายหรือเครียด
-แบบทดสอบตนเองกับความเครียด
-แบบทดสอบเพื่อค้นหาบุคลิกภาพ
-วิเคราะห์คำตอบ
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY