ไปรษณีย์ คู่มือเตรียมสอบล่าสุด

200฿

คำอธิบาย

ไปรษณีย์ คู่มือเตรียมสอบล่าสุด

สารบัญ
การทดสอบทัศนคติ และความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์
-วิสัยทัศน์
-ภารกิจ
-วัตถุประสงค์
-แผนงานต่างๆ
-พระราชบัญญัติไปรษณีย์
-พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย
แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 1
-เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 1
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 2
-เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ ภาษาไทย
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 1
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 2
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 3
แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ
-แนวข้อสอบ Grammar
-แนวข้อสอบ Synonyms
-แนวข้อสอบ เติมคำลงในช่องว่าง
-แนวข้อสอบ Reading Comprehension
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์
-แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ