ฺBC-5086 เจาะเกราะข้อสอบ RU-TEST เตรียมสอบปริญญาโทภาษาอังกฤษ

220฿

คำอธิบาย

ฺBC-5086  เจาะเกราะข้อสอบ RU-TEST เตรียมสอบปริญญาโทภาษาอังกฤษ

BC-5086  เจาะเกราะข้อสอบ RU-TEST เตรียมสอบปริญญาโทภาษาอังกฤษ

Part  1  Error Identification  การหาที่ผิด
–   ข้อสอบ  Error Identification  ชุดที่  1
–   ข้อสอบ  Error Identification  ชุดที่  2
–   ข้อสอบ  Error Identification  ชุดที่  3
–   ข้อสอบ  Error Identification  ชุดที่  4
–   ข้อสอบ  Error Identification  ชุดที่  5

Part  2  Vocabulary  เติมคำศัพท์
–  ข้อสอบ Vocabulary  ชุดที่  1
–  ข้อสอบ Vocabulary  ชุดที่ 2
–  ข้อสอบ Vocabulary  ชุดที่  3

Part  3   Cloze Test
–  ข้อสอบ Cloze  Test  ชุดที่ 1
–  ข้อสอบ Cloze  Test  ชุดที่ 1

Part  4  Similar Meaning  ประโยคที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
–  ข้อสอบ  Similar Meaning

Part  5  Reading Passages  เนื้อเรื่องที่ให้อ่าน
–  ข้อสอบ Reading passages  10 เรื่อง  รวม 100 ข้อ

–  รวมแนวข้อสอบ RU-TEST  ชุดที่  1
–  รวมแนวข้อสอบ RU-TEST  ชุดที่  2
–  รวมแนวข้อสอบ RU-TEST  ชุดที่  3
–  รวมแนวข้อสอบ RU-TEST  ชุดที่ 4
–  รวมแนวข้อสอบ RU-TEST  ชุดที่  5
–  รวมแนวข้อสอบ RU-TEST  ชุดที่  6