ฺBC-5253 คู่มือ+ ข้อสอบ พนักงานบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

250฿

ฺBC-5253 คู่มือ+ ข้อสอบ พนักงานบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รหัสสินค้า: ฺBC-5253 คู่มือ+ ข้อสอบ พนักงานบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฺBC-5253 คู่มือ+ ข้อสอบ พนักงานบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประกอบด้วย

– ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
– ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี
– การวิเคราะห์งบดุลและรายการค้า
– ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ
– สมุดรายวัน
– บัญชีแยกประเภท
– รายการปรับปรุงบัญชี
– การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด
– เจาะข้อสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย
– เจาะข้อสอบเกี่ยวกับการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
– ความรู้เกี่ยวกับหลักพื้นฐานด้านการเงินการบัญชี
– ความหมายของการบัญชี
– พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
– เจาะข้อสอบการบัญชีและการเงิน
– การวิเคราะห์งบการเงิน
– เจาะแนวข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน
– เจาะแนวข้อสอบการบัญชึ ชุดที่ 1
– เจาะแนวข้อสอบการบัญชึ ชุดที่ 2
– เจาะแนวข้อสอบการบัญชึ ชุดที่ 3
– เจาะแนวข้อสอบการบัญชึ ชุดที่ 4
– เจาะแนวข้อสอบการบัญชึ ชุดที่ 5