ฺBC-5215 คู่มือเตรียมสอบเหล่าทหารนักบินหญิง กองทัพอากาศ (Copy)

299฿

ฺBC-5215 คู่มือเตรียมสอบเหล่าทหารนักบินหญิง กองทัพอากาศ

รหัสสินค้า: ฺBC-5215 คู่มือเตรียมสอบเหล่าทหารนักบินหญิง กองทัพอากาศ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

ฺBC-5215 คู่มือเตรียมสอบเหล่าทหารนักบินหญิง กองทัพอากาศ

ประกอบด้วย

วิชาคณิตศาสตร์

– เจาะเนื้อหาและข้อสอบเรื่องเซต
– เจาะเนื้อหาและข้อสอบตรรกศาสตร์
– เจาะเนื้อหาและข้อสอบระบบจำนวนจริง
– เจาะเนื้อหาและข้อสอบทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
– เจาะเนื้อหาและข้อสอบเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์
– เจาะเนื้อหาและข้อสอบเรื่องฟังก์ชั่่น
– เจาะเนื้อหาและข้อสอบเรขาตณิตวิเคราะห์
– เจาะเนื้อหาและข้อสอบฟังก์ชั่นเอกซ์โพเน้นเชียลและฟังก์ชั่นลอการิทึม
– เจาะเนื้อหาและข้อสอบตรีโกณมิติและการประยุกต์
– เจาะเนื้อหาและข้อสอบเวกเตอร์
– เจาะเนื้อหาและข้อสอบจำนวนเชิงซ้อน
– เจาะเนื้อหาและข้อสอบกำหนดเชิงเส้น
– เจาะเนื้อหาและข้อสอบความน่าจะเป็น
– เจาะเนื้อหาและข้อสอบลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์
– เจาะเนื้อหาและข้อสอบแคลคูลัสเบื้องต้น
– เจาะเนื้อหาและข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
– เจาะเนื้อหาและข้อสอบการแจกแจงปกติ
– เจาะเนื้อหาและข้อสอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่นระหว่างข้อมูล

2. วิชาวิทยาศาสตร์
– เจาะแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ รวม 164 ข้อ พร้อมคำอธิบาย

.3 วิชาภาษาอังกฤษ
– ความสอดคล้องของประธานและกริยา
– การใช้ Verb to have
– กริยาไม่แท้
– คำคุณศัพท์ (Adjective)
– คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb)
– ประโยคเงื่อนไข (If และ Unless)
– การใช้ as if / as though
– การใช้ wish
– การใช้กลุ่มยกเว้น
– การใช้ Passive Construciton
– Word Choice
– เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 ประกอบด้วย
– ข้อสอบไวยากรณ์
– ข้อสอนการสนทนา (conversation)
– ข้อสอบคำศัพท์ (Vocabulary)
– ข้อสอบการอ่านเนื้อเรื่อง (Reading passages)
– เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
– เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
– เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4


ราคา พิเศษ 299.- บาท

จัดทำโดย….สถาบัน The Best Center

Scroll to Top