BC-5093 คู่มือพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษสอบเข้าปริญญาโท ใช้ได้ทุกมหาวิทยาลัย

260฿

BC-5093  คู่มือพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษสอบเข้าปริญญาโท ใช้ได้ทุกมหาวิทยาลัย

รหัสสินค้า: BC-5093 คู่มือพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษสอบเข้าปริญญาโท ใช้ได้ทุกมหาวิทยาลัย หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

คำอธิบาย

BC-5093  คู่มือพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษสอบเข้าปริญญาโท ใช้ได้ทุกมหาวิทยาลัย

>>ฉบับเข้มข้นและสมบูรณ์ ใหม่ลาสุด
-ไขปริศนาแนวการสอบภาษาอังกฤษ ป.โท
-แนวข้อสอบพร้อมเฉลยเข้มข้นสมบูรณ์แบบ
-ตรงประเด็นในแต่ละเนื้อหา

เหมาะสำหรับ

-ผู้ที่กำลังสอบเข้า ปริญญาโท วิชาเฉพาะสาขา บริหารธุรกิจ
-เสริมพื้นฐานความรู้ทั่วไปทางบริหารธุรกิจ
สำหรับนักศึกษาปริญญาโท -ม.นิด้า
-ม.รามคำแหง
-ม.ธรรมศาสตร์
-ม.จุฬาฯ
-ม.เกษตรศาสตร์
-ม.มหิดล
-TOEFL
-TOEIC
-สอบชิงทุนการศึกษา ทุกระดับ

 

*  เทคนิคการทำข้อสอบ Error Identification
1.  รููปคำ (Word Forms)
2.  การเลือกใช้คำ  (Word Choice)
3.   รูปคำกริยา  (Verbs Forms)
4.  การใช้ Tenses

5.  กริยาไม่แท้  (Non-Finite Verb)
6.  ชนิดและพจน์ของคำนาม (Types and Numbers of Nouns)
7.  การใช้ Articles
8.  การเรียงลำดับคำ  (Word Order)
9.  คำสรรพนาม  (Pronouns)
10.  บุรพบท  (Preposition)
11.  การเปรียบเทียบ  (Comparison)
12.  คำเชื่อม  (Conjunction)
13.  การใช้คำฟุ่มเฟือย  (Redundancy)
14.  รูปขนาน  (Parallelism)

*  แนวข้อสอบ Error Identification

*  การเดาความหมายโดยวิเคราะห์โครงสร้างของคำ (Word Analysis)

*  การเดาความหมายคำศัพท์โดยอาศัยข้อความข้างเคียง  (Contextual Clues)
–  แนวข้อสอบชุดที่ 1
–  แนวข้อสอบชุดที่ 2
–  แนวข้อสอบชุดที่ 3

*  แนวข้อสอบ  Structure Comprehension หรือ Similar Meaning  ประโยคที่มีความหมายเหมือน

* แนวข้อสอบ Sentence Completion  การเติมคำหรือหลักไวยากรณ์ลงในช่องว่าง

*  แนวข้อสอบคำศัพท์เหมือน (Synonym)

*  แนวข้อสอบ Error Identification

*  แนวข้อสอบ Cloze Test 1.  การเติมคำลงในช่องว่าง

*  เทคนิค การอ่านเนื้อเรื่อง (Reading Comprehension)

*  แนวข้อสอบเนื้อเรื่อง passages 13  เรื่อง
–  แนวข้อสอบชุดที่ 1
–  แนวข้อสอบชุดที่ 2
–  แนวข้อสอบชุดที่ 3


ราคาพิเศษ 260 บาท

จัดทำโดย……..ติวเตอร์กุ้ง ติวเตอร์ประจำสถาบัน The Best Center