ฺBC-5048 คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

250฿

ฺBC-5048  คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

รหัสสินค้า: ฺBC-5048 คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

ฺBC-5048  คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

*  ประวัติความเป็นมา  อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง บทบาท

*  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ภารกิจ  ยุทธศาสตร์

*  พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2551

*  กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2554

*  วินัยและการดำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือน

*  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ

*  สรุปข่าวเหตุการณ์สำคัญและความรู้รอบตัว

*  ข่าวร้อนล่าสุดปี 2559 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2559

*  แนวข้อสอบความรู้รอบตัว ข่าวสาร เหตุการณ์สังคม ชุดที่ 1

*  แนวข้อสอบความรู้รอบตัว ข่าวสาร เหตุการณ์สังคม ชุดที่ 2

*  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรการ

*  การเขียนหนังสือติดต่อราชการ

*  ระบบการจัดเก็บเอกสาร

*  เลขรหัสหนังสือ

*  ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

*   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข
–  แนวข้อสอบธุรการ
–  แนวข้อสอบงานสารบรรณ

 

Scroll to Top