BC-0210 เคล็ด (ไม่ลับ) ข้อสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ใช้ได้ทุกระดับ

200฿

BC-0210 เคล็ด (ไม่ลับ) ข้อสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ใช้ได้ทุกระดับ

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

BC- 0210
เคล็ด (ไม่ลับ) ข้อสอบ

ครบทุกเนื้อหา

รวมแนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
สำหรับเตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการทุกหน่วยงาน กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอิสระ อาทิ ก.พ., นายร้อยตำรวจ, อบต., อบจ., เทศบาล, กทม., นายสิบตำรวจ, ปลัดอำเภอ,สตง., สรรพากร, กรมราชทัณฑ์, ธนาคารออมสิน ฯลฯ

ประกอบด้วย

–อุปมาอุปไมย
–อนุกรม
–ตรรกศาสตร์
–เงื่อนไขภาษา
–เงื่อนไขสัญลักษณ์
–การอ่านข้อมูลจากตาราง
–คณิตศาสตร์ทั่วไป
–การเขียนภาษาให้ถูกต้อง
–การเติมคำในช่องว่าง
–การเรียงลำดับ
–การอ่านบทความสั้น
–การอ่านบทความยาวราคา พิเศษ 200 บาท

จัดทำโดย…………….ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center