BC-3082 คู่มือ+ข้อสอบพนักงานบัญชี วุฒิ ปวส

250฿

BC-3082  คู่มือ+ข้อสอบพนักงานบัญชี วุฒิ ปวส

รหัสสินค้า: BC-3082 คู่มือ+ข้อสอบพนักงานบัญชี วุฒิ ปวส หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

BC-3082

คู่มือ + ข้อสอบ
พนักงานบัญชี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง


ประกอบด้วย

– ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
– ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี
– การวิเคราะห์งบดุลและรายการค้า
– ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ
– สมุดรายวัน
– บัญชีแยกประเภท
– รายการปรับปรุงบัญชี
– การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด
– เจาะข้อสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย
– เจาะข้อสอบเกี่ยวกับการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
– ความรู้เกี่ยวกับหลักพื้นฐานด้านการเงินการบัญชี
– ความหมายของการบัญชี
– พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
– เจาะข้อสอบการบัญชีและการเงิน
– การวิเคราะห์งบการเงิน
– เจาะแนวข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน
– เจาะแนวข้อสอบการบัญชึ ชุดที่ 1
– เจาะแนวข้อสอบการบัญชึ ชุดที่ 2
– เจาะแนวข้อสอบการบัญชึ ชุดที่ 3
– เจาะแนวข้อสอบการบัญชึ ชุดที่ 4
– เจาะแนวข้อสอบการบัญชึ ชุดที่ 5

ราคา พิเศษ 250 บาท

จัดทำโดย สถาบัน The Best Center

Scroll to Top