ฺBC-2627 ชุดปราบเซียนภาษาอังกฤษ ภาค ก ก.พ.

250฿

รหัสสินค้า: ชุดปราบเซียนภาษาอังกฤษ ภาค ก ก.พ. หมวดหมู่:

BC-2627
ชุดปราบเซียนภาษาอังกฤษ  ภาค ก กพ.

ส่วนที่่ 1  ภาคไวยากรณ์ (Grammar)

 •  คำนำหน้าคำนาม (Determiners)  พร้อมเจาะข้อสอบ
 • ความสอดคล้องของประธานกับคำกริยา (Agreement of Subject and Verb)
 • การใช้ Verb to have พร้อมเจาะข้อสอบ
 • การใช้กริยาช่าย พร้อมเจาะข้อสอบทุกเรื่องคะ
 • กริยาไม่แท้  (Non-Finite Verb)
 • คำคุณศัพท์  (Adjective)
 • คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb)
 • การใช้ 12 Tenses
 • การใช้ประโยคเงื่อนไข If
 • กลุ่มสมมติ as if และ wish
 • กลุ่มกริยายกเว้น
 • การถูกกระทำ (Passive Construction)
 • คำบุพบทและสำนว

  ส่วนที่่ 2  การสนทนา  (Conversation)

 • เจาะแนวข้อสอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ

  ส่วนที่ 3  ภาคคำศัพท์  (Vocabulary)

  ส่วนที่ 4  การอ่านเนื้อเรื่อง (Reading Passages)

  รวมทบทวนข้อสอบ  ชุดที่ 1
  รวมทบทวนข้อสอบ  ชุดที่ 2
  รวมทบทวนข้อสอบ  ชุดที่ 3

Scroll to Top