Sale!

BC-0948 คู่มือเตรียมสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

Original price was: 200฿.Current price is: 180฿.

รหัสสินค้า: BC-0948 คู่มือเตรียมสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI หมวดหมู่:

 

เล่มปกนี้เก่าแล้ว รอปรับปรุงใหม่นะคะ

ประกอบด้วย

¤ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
¤ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
¤
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ


ราคา พิเศษ 200 บาท

Scroll to Top