Sale!

BC-3747 คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก ก.พ.ระดับ 3

Original price was: 280฿.Current price is: 250฿.

รหัสสินค้า: BC-3747 คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก ก.พ.ระดับ 3 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3

ประกอบด้วย
-ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไปทางด้านคำนวณ
-เงื่อนไขทางภาษา
-เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
-อนุกรมและเลขเรียงลำดับ
-คณิตศาสตร์เหตุผล
-สถิติ กราฟ และการวิเคราะห์ข้อมูล

-การสรุปความ
-อุปมาอุปมัย
-การจัดเข้าพวกและการหาตัวกลาง
-การสรุปความสั้น – ยาว

-ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย
-การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำเติมลงในช่องว่าง
-การเรียงข้อความ พร้อมแนวข้อสอบ
-การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องรัดกุมตามบริบทและความหมาย
-การสรุปความและการตีความจากข้อความที่กำหนด
-หลักการทำข้อสอบตีความ

-ความเข้าใจในการอ่านบทความสั้น
-ความเข้าใจในการอ่านบทความยาว

*เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1

*เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2
-ส่วนที่ 3 ภาคภาษาอังกฤษ
-สรุปเนื้อหาหลักไวยากรณ์ที่น่าสนใจ พร้อมเจาะข้อสอบ
-ภาคบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)
-ภาคคำศัพท์ (Vacabulary)
-ภาคการอ่านบทความ Reading Comprehension

ราคา พิเศษ 280 บาท

จัดทำโดย สถาบัน The Best Center

Scroll to Top