Sale!

BC-4294 เจาะข้อสอบนายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม วุฒิ ม. 6 หรือเทียบเท่า

Original price was: 280฿.Current price is: 250฿.

รหัสสินค้า: นายสิบตำรวจสายปราบปราม วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

เจาะเตรียมสอบ
นายสิบตำรวจ
สายป้องกันปราบปราม


ประกอบด้วย


– วิชาความสามารถทั่วไป ด้านการคิดคำนวณและเหตุผล
ตะลุยโจทย์ 365 ข้อ ครอบคลุมทุกเรื่องที่่ออกสอบ
พร้อมเฉลยอธิบาย 365 ทุกข้อ

วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา
ตะลุยโจทย์พร้อมคำอธิบาย 130 ข้อ

– วิชาภาษาอังกฤษ
ตะลุยโจทย์ พร้อมคำอธิบาย 86 ข้อ


– เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

เจาะข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้
– สรุปการเมืองไทย
– คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– เจาะข้อสอบ ครม. รัฐบาลประยุทธ์

สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม

ตะลุยโจทย์ พร้อมคำอธิบาย 75 ข้อ

– หลักธรรมาภิบาล

ราคา พิเศษ 280 บาท

จัดทำโดย………ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

Scroll to Top