Sale!

ฺBC-3754 คู่มือรวมแนวข้อสอบ ภาค ก กพ ระดับ 3

250฿

เจาะข้อสอบทั้งเล่ม ครบ 3 วิชา

รหัสสินค้า: เจาะข้อสอบ ภาค ก กพ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คู่มือรวมแนวข้อสอบ
ภาค ก.ระดับ 3
ใหม่ล่าสุด 2558

ประกอบด้วย
-ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไป
-โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน
-โจทย์อนุกรมตัวเลข
-โจทย์การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง

-โจทย์อุปมา-อุปไมย
-โจทย์เงื่อนไขทางภาษา
-โจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
-โจทย์การสรุปเหตุผลทางตรรกศาสตร์
-โจทย์การอ่านบทความและการเข้าใจบทความ
-โจทย์การสรุปความและการตีความจากบทความ

ส่วนที่ 2 วิฃาภาษาไทย
-โจทย์การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
-โจทย์การเรียงข้อความ (การลำดับข้อความ)
-โจทย์การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)
ส่วนที่ 3 วิฃาภาษาอังกฤษ
-โจทย์หลักไวยากรณ์ (ภาคโครงสร้าง)
-โจทย์การสนทนา (เติมคำลงในบทสนทนา)
-โจทย์เติมคำศัพท์ (Vocabulary)
-โจทย์การอ่านบทความ (Comprehension)

ราคา พิเศษ 270 บาท

จัดทำโดย สถาบัน The Best Center

Scroll to Top