BC-409 ทีเด็ดข้อสอบพลตำรวจ สายปราบปราม วุฒิ ม.6

280฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทีเด็ดข้อสอบพลตำรวจ/
นายสิบตำรวจ 

        สายปราบปราม  วุฒิ ม. 6

มึทั้งเนื้อหาและการเจาะแนวข้อสอบ ใหม่ล่าสุด ปี 56

   ประกอบด้วย
      ◊ ส่วนที่ 1  สรุปเนื้อหาภาควิชาภาษาไทย
          –  แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่่ 1
          –  แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
      ส่วนที่ 2  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
          –  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์  ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย
–  
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์  ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย
          –  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์  ชุดที่ 3 พร้อมเฉลย
          –  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์  ชุดที่ 4 พร้อมเฉลย

     ◊  ส่วนที่ 3  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

          –  แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 1
–  
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 2
          –  แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 3

  ส่วนที่่ 4  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

–  แนวข้อสอบสารสนเทศ ชุดที่ 1
–  แนวข้อสอบสารสนเทศ ชุดที่ 2
–  แนวข้อสอบสารสนเทศ ชุดที่ 3

   ส่วนที่ 5  จริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้

–  แนวข้อสอบ ชุดที่ 1
–  แนวข้อสอบ ชุดที่ 2
–  แนวข้อสอบ ชุดที่ 3

    
    ราคา พิเศษ 280 บาท

   จัดทำโดย………สถาบัน The Best Center