BC-3884 คู่มือเตรียมสอบครูวิชาเอกสังคมศึกษา

250฿

คู่มือเตรียมสอบ

ครูวิชาเอกสังคมศึกษา
 
ประกอบด้วย

 

เนื้อหา  :  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
แนวข้อสอบ
เนื้อหา  :  หน้าที่่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
แนวข้อสอบ
เนื้อหา  :  เศรษฐศาสตร์
แนวข้อสอบ
เนิ้อหา   :  ประวัติศาสตร์
แนวข้อสอบ
เนื้อหา  :  ภูมิศาสตร์
แนวข้อสอบ
คำศัพท์สำคัญทางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวข้อสอบ

 
     ราคา พิเศษ 250 บาท
     จัดทำโดย   ฝ่ายวืชาการสถาบัน The Best Center

 

Scroll to Top