BC-2771 คู่มือเตรียมสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย

250฿

คู่มือเตรียมสอบ
     การรถไฟแห่งประเทศไทย
(รฟท.)
ใช้สอบทุกตำแหน่ง

 ภายในเล่มเป็นการเจาะข้อสอบความรู้ทุกเรื่องที่ช้ในการสอบ กับทุกตำแหน่งได้  

    ประกอบด้วย

       –  ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
       –  ความรู้ความสามารถทั่วไปด้านคำนวณและหาเหตุผล
             –  ค.ร.ม. และ ห.ร.ม.
–  อนุกรม
–  ร้อยละ
–  ความน่าจะเป็น
–  บัญญัติไตรยางค์ผกผัน
–  การวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง กราฟ และแผนภูมิ
–  คณิตศาสตร์เหตุผล
–  สมการและอสมการ
–  ระยะห่างระหว่างเสา และจำนวนเสา
–  ค่าเฉลี่ย
–  ผลบวกของเลขหลายจำนวนเรียงกัน
–  เรื่องอายุ
–  เรื่องจำนวนขา และจำนวนหัวของสัตว?
  –  ความรู้ความสามารถทั่วไปทางด้านภาษาไทย
             –  เสียงในภาษาไทย
–  แนวข้อสอบเรื่องการใช้คำไม่ถูกต้อง
–  แนวข้อสอบเรื่องสำนวน สุภาษิต คำพังเพย
–  หลักการใช้คำราชาศัพท์
–  แนวข้อสอบพร้อมคำเฉลยภาษาไทย
–  ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
             –  เจาะแนวข้อสอบภาคไวยากรณ์
–  เจาะแนวข้อสอบการสนทนา
–  เจาะแนวข้อสอบการอ่านบทความ
–  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
    
–  พรบ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518  และที่แก้ไข
–  เจาะแนวข้อสอบ พรบ. แรงงานสัมพันธ์

       ราคา 250 บาท

 

     จัดทำโดย ……..สถาบัน The Best Center

 

Scroll to Top