BC-110 เจาะลึกข้อสอบ ภาค ก. กทม. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

250฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

เจาะลึกข้อสอบ ภาค ก กทม
ทุกตำแหน่งใช้สอบ

    ประกอบด้วย

      ⇒เจาะลึกข้อสอบ กทม. หลายร้อยข้อ พร้อมคำเฉลยอธิบายและเทคนิคการตอบ เพื่อพิชิตข้อสอบ ภาค ก. กทม. โดยตรง โดยทีมงานอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในข้อสอบ กทม. อย่างโชกโชน

⇒ประกอบด้วยข้อสอบทั้งภาคคณิตศาตร์ การคิดหาเหตุผลโดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจ หรือสังคม และภาคภาษาไทย ความรู้ในการใช้ภาษา สรุปความและตีความ จากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ

สำหรับชุดนี้รับประกันคุณภาพนะครับ