kumpeedee.comผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบกพ. เติมคำในช่องว่าง  (อ่าน 2202 ครั้ง)

Eagleeye

  • ผู้ดูแลคัมภีร์
  • สมาชิกใหม่
  • *****
  • กระทู้: 39
  • Karma: +0/-0
    • ดูรายละเอียด

แนวข้อสอบกพ. วิชาภาษาไทย เติมคำในช่องว่าง


คำสั่ง พิจารณาเลือกคำหรือกลุ่มคำที่เหมาะสมเติมลงในช่องว่างให้ได้ใจความถูกต้องสมบูรณ์
ข้อ 51. น้ำผึ้งเป็น…………ของน้ำหวานจากดอกไม้และจากแหล่งน้ำหวานอื่นๆ
1. เสบียง
2. ผลิตผล
3. อาหารเสริม
4. ผลพลอยได้

ข้อ 52. ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เห็นความสำคัญของข้อมูลเบื้องต้น ทั้งๆ ที่สิ่งนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการบริหารที่มี……………..
1. หลักการ
2. คุณภาพ
3. มาตรฐาน
4. ประสิทธิภาพ

ข้อ 53. เวียดนามโชคดีที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มี….……….ในการพัฒนาได้สูง……………สิ่งที่เวียดนามยังขาดอยู่ในขณะนี้คือ ทุน เทคโนโลยี และความรู้ ความชำนาญในการนำทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นมาใช้
1. คุณภาพ เพราะ
2. ศักยภาพ แต่
3. สมรรถภาพ ทว่า
4. ประสิทธิภาพ ดังนั้น

ข้อ 54. ปากกบคือ รอยมุมของสิ่งที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม…………....กันเป็นรอยแบ่งมุมฉา กออกเป็นสองมุม เช่น รอยมุมสบง จีวร กรอบรูป กรอบหน้าต่าง เป็นต้น
1. เชื่อม
2. ประชิด
3. ประกบ
4. ต่อเนื่อง

ข้อ 55. ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกเห็นความส ำคัญและกำหนดมาตรการ ในการ………..สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการ…………..เทคโนโลยีและเศรษฐกิ จ
1. รักษา ศึกษา
2. ดูแล ปรับปรุง
3. อนุรักษ์ พัฒนา
4. ควบคุม ส่งเสริม

ข้อ 56. การเรียนรู้ในเรื่องราวและวิชาการสาขาต่างๆ…………เป็นปัจจัยสำคัญ สำหรับชีวิต
1. โดยทั่วถึง
2. โดยสม่ำเสมอ
3. โดยเกี่ยวข้อง
4. โดยกว้างขวาง

ข้อ 57. ชีวิตของคนไทยและประเทศไทย…………..กับน้ำและคนไทย…………..ชีวิตอยู่ ได้ด้วยดีตลอดมา
1. ผูกพัน ดำรง
2. เกี่ยวข้อง ของ
3. สัมพันธ์ ดำเนิน
4. เกี่ยวพัน พัฒนา

ข้อ 58. สมปอง……………..กางเกงชุดนอนออกแล้ว เอาเครื่องแบบมาสวมเพื่อไปทำงานใน…………..ที่สองของวันเสาร์
1. ผัด ผลัด
2. ผลัด ผัด
3. ผัด ผัด
4. ผลัด ผลัด

ข้อ 59. มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทำให้รถบรรทุก…………….การจราจรและทำให้การเด ินรถ…………..
1. ขัดขวาง ติดขัด
2. กีดขวาง ขัดข้อง
3. ขัดขวาง ขัดข้อง
4. กีดขวาง ติดขัด

ข้อ 60. การทำงานโครงการนี้…………….จะได้รับความร่วมมือประสานงานจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี……………สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
1. ถึง ก็
2. หาก จึง
3. แม้ แต่ก็
4. แม้ว่า แต่ก็ไม่


เฉลยแนวข้อสอบกพ. วิชาภาษาไทย เติมคำในช่องว่าง

ข้อ 51 1
ข้อ 52 4
ข้อ 53 2
ข้อ 54 3
ข้อ 55 3
ข้อ 56 2
ข้อ 57 1
ข้อ 58 1
ข้อ 59 4
ข้อ 60 4

 
Copyright © kumpeedee.com